Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

– vstupem do provozovny se zákazník řídí jednotlivými body provozního řádu

– provozovatel si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z provozovny při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez náhrady ceny konzumace nápojů a jídel v případě, že již byla uhrazena

– provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v provozovně

– provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, popelníky a jiné drobné předměty jednotnou cenou 50,- Kč za kus. Při úmyslném poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození

– provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny zákazníka nevhodně oblečeného (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek

– zákaz vnášení a používání pyrotechniky v prostorách provozovny

– zákaz vnášení zbraní do provozovny

– zákaz fotografování, pořizování záznamu či videí

– zákaz vnášení potravin a nápojů a jejich následné konzumování v provozovně

– zákazník vstupem do provozovny souhlasí s pořízením fotografií v prostorách provozovny a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele

– v prostorách provozovny je pro Vaši bezpečnost instalován kamerový systém

– provozovatel neodpovídá za věci volně odložené v prostorách provozovny

– v provozovně se Nedovoluje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18-ti roků, osobám, které v pochybnostech se nemohou prokázat občanským průkazem, že jsou starší 18 let, osobám podnapilým, jakož i nabízet, zprostředkovávat nebo jinak umožňovat těmto osobám požívání tabákových výrobků. Nedovoluje se prodávat tabáková výrobky osobám mladším 18-ti let.

– provozovatel si vyhrazuje právo při některých předem avízovaných akcích nepovolit vstup na akci osobám mladším 18-ti let

– v prostorách provozovny se nachází výherní automat – VLT, jehož použití je zakázáno osobám mladším 18 let

– v prostorách provozovny se nachází VLT , kulečník, šipky a stolní fotbálek. V uvedených prostorách je zákazník povinen řídit se provozním řádem

– zákazník je povinen dodržovat provozní dobu uvedenou na vstupních dveřích

– v případě nedodržení provozní doby, bude účtován poplatek 500,- Kč za každou započatou hodinu

– zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy

– v provozovně je zakázán vstup psům a kočkám či jiným domácím zvířatům.

– všechny provozní řády jsou též v digitální podobě na webových stránkách provozovny www.radegastovnazavodou.cz

– provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu

Facebook